Verslaving is inmiddels een veel besproken onderwerp. Er is een grote hoeveelheid informatie over verslaving te vinden op het internet. Anderzijds is er nog steeds ook veel onbekend over verslaving en is het onderzoeksterrein en onze huidige maatschappelijk visie op verslaving relatief jong.

Middelenverslaving zoals alcohol-, drugs- of medicijnverslaving zijn bekende soorten. Dit betekent echter niet dat het makkelijk is een verslavingsprobleem te herkennen of erkennen bij een ander of jezelf.

Inmiddels zijn er ook steeds meer aanwijzingen dat er ook gesproken kan worden van gedragsverslaving. Verslavingen die in dat verband wel genoemd worden zijn:

 • Seksverslaving
 • Eetverslaving
 • Gameverslaving
 • Koopverslaving
 • Werkverslaving
 • Relatieverslaving

Op eerdere werkplekken heb ik met alle van de bovengenoemde verslavingen te maken gehad. De discussie of ongeremd gedrag of een gebrek aan impulsbeheersing in welke vorm dan ook een verslaving te noemen is, laat ik over aan wetenschappers en werkgroepen. Wel heb ik gemerkt dat mensen die zich herkennen in een verslavingsprobleem gebaat zijn bij een behandeling die zich richt op het omgaan met je verslavingsproblematiek.

Verslaving kan je herkennen aan drie of meer van de volgende signalen:

 • Tolerantie: hoe vaker je het middel gebruikt of het verslavingsgedrag vertoont, hoe meer je ervan nodig hebt of hoe minder effect dezelfde hoeveelheid heeft.
 • Onthoudingsverschijnselen: als je het middel niet gebruikt of het gebruik uitstelt dan krijg je last van ongemakken zoals trillende llichaamsdelen, een hele sterke hunkering naar het middel, concentratieverlies, en in extreme gevallen een onthoudingsinsult. In het geval van een gedragsverslaving kan er ook sprake zijn van onthoudingsverschijnselen, maar dan zijn deze emotioneel van aard.
 • Controle-verlies: Je gebruikt het middel vaker of in grotere hoeveelheid dan je van plan was of je maakt helemaal geen plan meer. Je vertoont het gedrag vaker of langer dan je van plan was, of je maakt geen plan meer.
 • Je gaat door met gebruik/gedrag ondanks de negatieve consequenties.
 • Het gebruik/gedrag heeft een negatieve invloed op werk, relaties, opleiding of hobby’s. Je verwaarloost deze domeinen of er komt commentaar over je gebruik of gedrag vanuit je omgeving.
 • In de problemen komen of grenzen overgaan door het gebruik/gedrag. Je herkent jezelf en je normen en waarden soms niet terug als je onder invloed bent of deze lijken te verdwijnen in het verslavingsgedrag. Of je verlegt je grenzen beetje bij beetje.
 • Een groot deel van je tijd gaat op aan het verkrijgen, gebruik of herstel van het middel/gedrag.

Wil je meer informatie over verslaving en de meest recente ontwikkelingen volgen op dit gebied? Dan verwijs ik je naar de website van Het Trimbos Instituut.

Wil je meer informatie over herstel van verslaving door middel van zelfhulp? Dan verwijs ik je naar de website van Narcotics Anonymous Nederland.