Werkwijze

In de behandeling voor welke klacht of behoefte dan ook staat de unieke mens voorop. Ervan uitgaande dat de mens gevormd wordt door een uniek samenspel van gedachten, gevoelens, gedrag, zingeving, lichaam en sociale omgeving. Veel behandelingen richten zich op één van deze aspecten van jou als mens of richten zich op je klacht. Integratieve Psychotherapie richt zich op de gehele mens en pakt de hulpvraag in de kern aan zodat dat effect heeft op al deze aspecten en op jou als unieke mens. Zo ontstaat een behandeling op maat voor jou. 

De integratieve behandeling op maat kan desgewenst aangevuld worden met (onderdelen van):

Aanmelding gebeurt in principe door middel van telefonisch contact voor het maken van een kennismakingsgesprek, de intake.

Het intake gesprek duurt 1,5 uur. In dit gesprek is ruimte voor kennismaking, het weergeven van je klacht of probleem en/of je wens en behoefte. Een belangrijke factor voor het slagen van een behandeling is het vertrouwen dat je hebt in (de relatie met) de therapeut (voel je een klik, vertrouw je erop dat je op de goede plek bent?). Na afloop van de intake plannen we een volgende afspraak als je dat wil.

In de eerste behandelsessie zullen we gezamenlijk een behandelplan opstellen, zodat duidelijk voor je is wat je wil bereiken en wat je kunt verwachten.

Voor het einde van het overeengekomen traject evalueren we de behandeling. Desgewenst kan je besluiten opnieuw doelen te stellen en het traject te vervolgen.

De kosten voor de behandeling betaal je per sessie, contant tijdens de sessie of door een bankoverschrijving (achteraf). 

Je ontvangt een factuur die je desgewenst kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en je pakket kun je (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor de sessies.